Skip to content High contrast mode

BScGospodarka Surowcami Mineralnymi (niestacjonarne)

Czesne 1 400,00 € za semestr

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20,00 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Przegląd

Absolwent proponowanego kierunku dysponuje szeroką wiedzą na temat źródeł surowców mineralnych i kierunków ich wykorzystania, metod, technik i technologii stosowanych na różnych etapach działalności surowcowej, ekonomicznych podstaw i zasad gospodarowania surowcami i funkcjonowania przedsiębiorstw branży surowcowej. Posiada umiejętności adekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy, będąc kreatywnym i wyposażonym w znajomość narzędzi, umożliwiających mu tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

Struktura kierunku

Pierwsze cztery semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, po czwartym semestrze studenci dokonują wyboru jednego z modułów kształcenia:
• Gospodarka paliwami kopalnymi,
• Gospodarka surowcami metalicznymi,
• Gospodarka surowcami niemetalicznymi.
Warunkiem uruchomienia modułu kształcenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż,
• zakładach wydobywczych i przeróbczych,
• zakładach zajmujących się przetwórstwem surowców mineralnych i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem surowcami mineralnymi pierwotnymi i wtórnymi,
• organach samorządowych.
Absolwent spełnia również wymagania niezbędne do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi lub kierunkach pokrewnych np. Górnictwo i Geologia.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
7 maj 2019
Termin końcowy zgłoszenia
8 lip 2019 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone