Skip to content High contrast mode

BScZarządzanie i inżynieria produkcji

Czesne 1 600,00 € za semestr

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20,00 € jeden raz
Więcej informacji

mt.polsl.pl/../glowne-kierunki-ksztalcenia 

Przegląd

 Absolwenci łączą wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania: przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, środowiskiem i jakością z przygotowaniem z obszaru inżynierii mechanicznej i materiałowej oraz wiedzą dotyczącą komputerowego wspomagania prac inżynierskich, procesów zarządzania i systemów ekonomicznych. Są przygotowani realizacji zadań dotyczących zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, kierowania systemami produkcyjnymi, a także do realizacji zadań z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń.
Absolwenci posiadają wiedze dotyczącą zasad projektowania procesów technologicznych dla różnych technik wytwarzania i zarządzania nimi oraz inżynierii produkcji, ukierunkowaną na nowoczesne technologie informacyjne. Korzystają również ze wspomagania komputerowego w zakresie dotyczącym zagadnień projektowania i wytwarzania, a także ekonomicznych i zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP/ERP. Są również przygotowani do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji oraz sterowania produkcją.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2019 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone