Skip to content High contrast mode

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Rok akademicki trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i obejmuje:

semestr zimowy, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 r. (tydzień parzysty) – 25.01.2019 r.

w dniu 21.01.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego

w dniu 23.01.2019 r. (środa, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego

– wakacje zimowe 22.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa 26.01.2019 r. – 10.02.2019 r.

– przerwa międzysemestralna 11.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa 18.02.2019 r. – 28.02.2019 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2019 r.

semestr letni, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 25.02.2019 r. (tydzień nieparzysty) – 24.06.2019 r.

w dniu 17.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia parzystego

w dniu 18.06.2019 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego

w dniu 21.06.2019 r. (piątek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego

w dniu 24.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia nieparzystego

– wakacje wiosenne 18.04.2019 r. – 24.04.2019 r.

– przerwa majowa 01.05.2019 r. – 03.05.2019 r.

– sesja egzaminacyjna letnia 25.06.2019 r. – 07.07.2019 r.

– wakacje letnie wraz z praktykami 08.07.2019 r. – 01.09.2019 r.

– sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa 16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2019 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2019 r., 9 i 20 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 października 2018 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,

2 listopada 2018 r. – Dzień Rektorski,

8 maja 2019 r. – Dzień Sportu,

17 maja 2019 r. – Igry Studenckie