Skip to content High contrast mode

Politechnika Śląska w liczbach

1 – 1 miejsce spośród wszytskich uniwersytetów na Górnym Śląsku, ze względu na wysokość przeciętnego wynagrodzenia otrzymywanego przez absolwentów Politechniki Śląskiej   (Sedlak & Sedlak)

2 – 2 miejsce spośród wszystkich uniwersytetów w Polsce kształcących najlepszych menadżerów (‘Rzeczpospolita’)

4 – 4 miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych, pod względem najbardziej pożądanych absolwentów przez pracodawców (’Wprost’)

6 – 6 miejsce spośród wszystkich Technicznych Uczelni Wyższych w Polsce  (‘Perspektywy’)

16 wydziałów, w tym 2 Kolegia oraz Centrum Badań i Dydaktyki 

26  organizacji studenckich

31 sekcji sportowych

51 kierunków kształcenia

142 profesorów

151 studenckich stowarzyszeń naukowych

218 międzynarodowych uczelni partnerskich

616 doktorantów 

1711 nauczycieli akademickich

3368 miejsc w akademikach