Czesne 1 900 € za semestr

Tuition fee (1900€) for 1st semester (1800€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/..erunki/mechanical_engineering/  

youtube.com/watch?v=-wvnJjQkHhg 

Przegląd

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich,
technologie obróbki materiałów, metody badań i techniki informatyczne
pomoc w projektowaniu, produkcji i konserwacji maszyn. Absolwenci mogą korzystać
wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów i doboru materiałów
wykorzystanie współczesnych narzędzi obliczeniowych oraz zarządzanie procesem projektowania.
Posiadają również podstawową wiedzę z obszaru proekologicznego
technologie i zintegrowane systemy środowiskowe.

Struktura kierunku

The study program includes (not limited) the following modules:
• Maths, Physics, Statistics and other base courses,
• IT module (information technology, programming etc.),
• Module of technical courses (algorithms and data structures, numerical methods,
computer simulations, CAD/CAM/CAE systems),
• Design, manufacture and operation of machines and mechanical devices• Practical use of CAx systems, with particular emphasis on simulation, analytical and
computational methods,
• Application of machining technology, foundry, welding, plastics and metal
processing,
• Implementation of the production and assembly processes of machines in
accordance with modern technologies
• Automation and robotics,
• Engineering mid-project (last semester).

Study programme
mt.polsl.pl/zfiles/plany_studiow/S1_Mechanical_Enginering_BSc.pdf

Możliwości zatrudnienia

Graduates from Mechanical Engineering:
• shall find jobs in companies dealing with design, manufacturing and exploitation of
machinery, e.g. in design offices, and connected with production planning and
automation of technological processes;
• shall possess the wide knowledge and skills in metallurgy, materials science,
machining, joining technologies, engineering designing, automation, plant
management, quality management and other related areas;
• shall be well-prepared to take up post-graduate studies leading to the Master’s
degree – the faculty offers several proposals in English.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2022
Termin wstępny
1 lip 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2022
Termin wstępny
1 lip 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone