Logo of Silesian University of Technology

MScManagement and Production Engineering - Production and Logistic Systems in Industrial Enterprises

Czesne 1 170 € za semestr

Tuition fee (1170€) for 1st semester (1070€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/zip.aspx 

Przegląd

Głównym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na specjalności Systemy Logistyczne w Przedsiębiorstwie Przemysłowym jest uzyskanie tytułu magistra inżyniera, odpowiadającego potrzebom systemów logistycznych i przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki wolnorynkowej. zdolny do:
- łączyć wiedzę inżynierską z zakresu systemów logistycznych z wiedzą związaną z administracją biznesową,
- Projektować systemy logistyczne i organizować procesy w przedsiębiorstwie,
- właściwie organizować procesy logistyczne, produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie,
- Zarządzać zasobami przedsiębiorstwa zgodnie z jego potrzebami, szczególnie z perspektywy procesów logistycznych i produkcyjnych,
- Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie,
- Biegle posługiwać się systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, zwłaszcza w obszarach planowania i realizacji logistyki.

Podstawowy zakres wiedzy absolwenta Zarządzania i Inżynierii Produkcji obejmuje:
- ogólna tematyka inżynierska,
- tematy związane z przygotowaniem i organizacją systemów logistycznych w przedsiębiorstwie,
- tematy związane z metodami ilościowymi oraz zastosowaniem systemów informatycznych i teleinformatycznych w zarządzaniu,
- nauk społecznych i ekonomii związanych z nabywaniem umiejętności organizacyjnych w administracji biznesu w warunkach gospodarki wolnorynkowej,
- metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych i systemów zarządzania.

Struktura kierunku

The study program includes the following dedicated courses:
- Strategic management
- Organization of production systems
- Integrated management system
- Forecasting and simulation in the enterprise
- Project management
- Data warehouses and business intelligence
- Knowledge managemet
- Business finance management
- Innovation management
- Quality control systems in production processes
- Managerial accounting
- Material technologies
- Control of technological processes
- Logistics business management
- Safety in logistics
- Technical preparation of production
- Quantitative methods in logistics
- Waste logistics
- New product project management
- Relationships management in supply chains and networks
- Modeling of production and logistics systems
- Logistics services
- Change management

Możliwości zatrudnienia

The graduates of Management and Production Engineering is characterised by the ability to solve problems and perform tasks in logistics issues with the use of dedicated engineering methods. Particularly the graduates will be prepared to work on managerial positions in enterprises where logistic, technical, economic, IT and organizational knowledge is required.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2022
Termin wstępny
1 lip 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2022
Termin wstępny
1 lip 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2022, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone