Logo of Silesian University of Technology

BAMatematyka (matematyka stosowana)

Czesne 2 100 € per semester

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € one-time
Więcej informacji

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=28&wid=6 

Przegląd

Absolwent kierunku Matematyka będzie posiadał wiedzę o klasycznych i nowoczesnych metodach matematycznych oraz o sposobach ich zastosowania w nauce i ekonomii.
Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi umożliwiającymi interpretację i analizę procesów zachodzących w technologii i gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
Oprócz szkolenia matematycznego zdobędą wiedzę z zakresu nowoczesnych metod informatycznych oraz szerokiego zakresu zastosowań matematycznych.

Struktura kierunku

The study program includes the following modules:
• Mathematical analysis,
• Algebra, geometry and basis of mathematics,
• IT module (information technology, programming),
• Module of technical courses (algorithms and data structures, numerical methods, computer simulations),
• Probability and statistics,
• Module of courses with limited and free choose,
• Specialist module (optimization methods, mathematical models in technique, databases)

Możliwości zatrudnienia

Graduates from Mathematics:
• shall be adequately trained to face the challenges related to work in banks, insurance companies and IT departments of any enterprises,
• shall have the chance to obtain national qualifications in professions such as actuarial practice, brokerage in insurance and tax consultancy,
• after obtaining relevant teaching qualifications, they may also work as teachers of maths and other maths-related subjects at all levels of education,
• they shall be well-prepared to take up post-graduate studies leading to the Master’s degree.

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone