Logo of Silesian University of Technology

MScZarządzanie i inżynieria produkcji

Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/zip.aspx 

Przegląd

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.

Specjalności:
-systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
-systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym
-nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
-bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2021/22
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
3 mar 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2021/22
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
3 mar 2022

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone