Logo of Silesian University of Technology

BScAutomatyka i robotyka przemysłowa

Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/rmt/kierunki/airp-2 

youtube.com/watch?v=tYrUCKl4iyk 

Przegląd

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

1. Automatyzacja Przemysłowa
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

- projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
- aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
- programowanie sterowników PLC,
- ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
- diagnostyka układów technicznych,
- dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

2. Robotyka Przemysłowa
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

- rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
- dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
- projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
- projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
- modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
- programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Struktura kierunku

Plan studiów:
mt.polsl.pl/zfiles/plany_studiow/S1_AiRP_2021_2022.pdf

Możliwości zatrudnienia

Studenci pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone