Skip to content High contrast mode
Czesne 2 100 € za semestr

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20 € jeden raz
Więcej informacji

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=28&wid=6 

Przegląd

Absolwenci kierunku matematyka posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
Podczas studiów na kierunku matematyka, Student wybrać może jedną ze specjalności:
• Matematyka finansowa,
• Matematyka stosowana,
• Matematyka informatyczna.

Struktura kierunku

Program studiów obejmuje następujące moduły:
• Analiza matematyczna
• Algebra, geometria i podstawy matematyki
• Moduł przedmiotów informatycznych (technologia informatyczna, programowanie)
• Moduł przedmiotów technicznych (algorytmy i struktury danych, metody numeryczne, symulacje komputerowe)
• Prawdopodobieństwo i statystyka
• Moduł przedmiotów ograniczonego i swobodnego wyboru
• Moduł przedmiotów specjalnościowych
• Przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne, język obcy

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku matematyka:
• są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw,
• mają możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
• po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki
i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia,
• są dobrze przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone