Logo of Silesian University of Technology

MScZarządzanie i inżynieria produkcji (tryb niestacjonarny)

Czesne 1 170 € za semestr

Tuition fee (1170€) for 1st semester (1070€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony/wimim.aspx 

Przegląd

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiadają także wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów przemysłu wytwórczego i przetwórczego.
 
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem techniczno-ekonomicznym, biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego, w zakładach przemysłowych przy bezpośrednim nadzorze i organizacji produkcji, a także w jednostkach naukowo-badawczych i administracji publicznej.
Specjalności:
logistyka przemysłowa, organizacja produkcji przemysłowej, zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Specjalność może być uruchomiona dla grupy 20 studentów.

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 mar 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 mar 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone