Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Przegląd

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują wykwalifikowaną kadrę inżynierską do rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych. Zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej o wykorzystaniu mikroorganizmów do remediacji środowiska, projektowania nowych technologii z zastosowaniem procesów biotechnologicznych do pozyskiwania i odzysku surowców oraz do produkcji biopaliw.

Struktura kierunku

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Fizyka i biofizyka
Chemia ogólna
Mikrobiologia ogólna
Ochrona środowiska
Biologia molekularna i genetyka ogólna
Monitoring środowiska
Ergonomia i BHP
Chemia organiczna
Mechanika płynów
Biochemia
Chemia fizyczna
Informatyka
Biologia komórki i inżynieria genetyczna
Biostatystyka i biometria
Metody biotechnologii w ochronie środowiska
Applied molecular biology
Podstawy biotechnologii
Inżynieria bioprocesowa
Mikrobiologia przemysłowa
Podstawy aparatury i inżynieria procesowa
Enzymologia
Grafika inżynierska

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Procesy cieplnoprzepływowe w biotechnologii
Organic chemistry II
Metody pomiarów fizyko-chemicznych
Modelowanie biosystemów
Technologia informacyjna
Współczesna analityka instrumentalna
Mikrobiologiczne i biochemiczne podstawy produkcji i odzysku surowców
Biotechnologiczne metody odzyskiwania energii i surowców
Biotechnologiczne źródła energii
Biopaliwa III generacji
Technologie pozyskiwania polimerów komórkowych i innych substancji produkowanych przez komórki
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
Przetwarzanie biomasy roślinnej
Energetycznie wydajne procesy biotechnologiczne
Projektowanie instalacji technologicznych
Analizy środowiskowe
Bezpieczeństwo wody i żywności
Kultury tkankowe zwierzęce i roślinne
Biotechnologia ścieków
Oczyszczanie gazów
Biotechnologia odpadów
Bioremediacja gruntów
Biomonitoring i ekotoksykologia
Procesy membranowe w biotechnologii
Oddziaływania organizmów żywych ze środowiskiem

Możliwości zatrudnienia

Absolwent zostaje wykwalifikowanym specjalistą z zakresu technik analitycznych, służących do badań fizyko-chemicznych oraz analiz mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków ochrony roślin itp.), próbek środowiskowych (wody, gleby, ścieków). Jest również przygotowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone