Skip to content High contrast mode
Czesne 1 500 € za semestr

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx 

Przegląd

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z organizacją i funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa publicznego i zawodowego, określanego umownie jako problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Absolwenci zdobywają przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w tym jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bezpośrednio po ukończeniu studiów) oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu rocznego stażu pracy). W toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia technicznych i pozatechnicznych (w tym organizacyjnych, prawnych i innych) uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym (bezpieczeństwo publiczne).

Struktura kierunku

Kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
• Bezpieczeństwo obiektów i bhp,
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
5 lis 2020
Termin końcowy zgłoszenia
25 sty 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
25 lut 2021
Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
24 lut 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
5 lis 2020
Termin końcowy zgłoszenia
25 sty 2021 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
25 lut 2021
Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
24 lut 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone