Logo of Silesian University of Technology

BScInżynieria lotnicza i kosmiczna

Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/studia.aspx 

Przegląd

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.
Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej. Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.
Z okresu pobytu na uczelni wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

Struktura kierunku

ścieżki dyplomowania (realizowane po 4. semestrze); jednostka nadzorująca merytorycznie i organizacyjnie:
projektowanie statków powietrznych; Wydział Mechaniczny Technologiczny, Gliwice
eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki i Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Gliwice
materiałoznawstwo lotnicze; Wydział Inżynierii Materiałowej, Katowice
logistyka lotnicza; Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katowice

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone