Logo of Silesian University of Technology

BScInżynieria Ogólna

Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz

Przegląd

Ścieżki dyplomowania:
- inżynieria elektryczna
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska
- inżynieria transportowa

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na absolwentów posiadających ogólną wiedzę inżynierską w różnych dyscyplinach. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na ciekawą pracę w interdyscyplinarnych zespołach, a także szybką adaptację do nowej specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w konkretnych gałęziach gospodarki.

Kierunek jest realizowany przez cztery Wydziały:
• Elektryczny
• Inżynieria Środowiska i Energetyki
• Mechaniczny Technologiczny
• Transportu i Inżynierii Lotniczej

Struktura kierunku

Dlaczego warto wybrać ten kierunek:
• Kształcenie w oparciu o projekty grupowe.
• Duża ilość i różnorodność modułów wybieralnych prowadzonych w blokach.
• Zajęcia realizowane przez specjalistów z branży.
• Praktyki i projekty mające na celu rozwój kompetencji oczekiwanych przez branżę.
• Współpraca z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami w zakresie zaawansowanych technologii.
• Specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii ogólnej oraz inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu.
• Kształcenie hybrydowe z elementami kształcenia zdalnego i kontaktowego.
• Możliwość pozyskania pracy w wielu firmach inżynieryjnych i projektowych , np. w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem produkcji i automatyzacją procesów, sterowaniem maszynami elektrycznymi, ochroną środowiska, w elektrowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych.

Program kierunku, formy kształcenia:
Pierwsze dwa lata studiów obejmują standardowe zajęcia z przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych inżynierskich ze wszystkich dziedzin inżynierii. Wprowadzenie studentów w tematykę szerokiego spektrum kierunków inżynierskich umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji dotyczącej ich ścieżek edukacyjnych poprzez wybór na koniec drugiego roku studiów konkretnej ścieżki dyplomowania dotyczącej inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu. Nabyte w trakcie tych studiów wiedza i umiejętności z różnych obszarów inżynierii, wsparte nowoczesnymi formami kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo, krytycznym myśleniem, kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi pozwolą przyszłym absolwentom na znajdowanie najlepszych rozwiązań złożonych, interdyscyplinarnych problemów inżynierskich.

Możliwości zatrudnienia

Sylwetka absolwenta:
• Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich przy zastosowaniu zasad inżynierii, nauk ścisłych i matematyki.
• Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi grupami odbiorców.
• Umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespole, którego członkowie wspólnie zapewniają przywództwo, tworzą środowisko oparte na współpracy i integracji, ustalają cele, planują zadania i osiągają cele.
• Umiejętność opracowywania i przeprowadzania odpowiednich eksperymentów, analizowania i interpretowania danych oraz wykorzystywania oceny inżynierskiej do wyciągania wniosków.
• Umiejętność zastosowania projektu inżynierskiego do wytwarzania.
• rozwiązań spełniających określone potrzeby.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone