Logo of Silesian University of Technology

lic.Lingwistyka stosowana - język niemiecki z językiem angielskim

Czesne 1 600 € za semestr

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Przegląd

Kierunek Lingwistyka realizowany jest na poziomie studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym, o profilu praktycznym w specjalnościach:
• język angielski B z językiem hiszpańskim, włoskim, francuskim bądź niemieckim C
Po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji kształcenia:
biznesowej
 technicznej.
W przypadku obniżenia liczebności grupy poniżej dwudziestu osób, wybór specjalizacji odbywa się na zasadzie większościowej. Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny specjalistycznego języka technicznego bądź biznesowego.
Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.
Studia realizowane są w językach studiów (B, C) i w języku polskim.

Struktura kierunku

Przykładowe zajęcia:
• Treningi kompetencji komunikacyjnych
• Psychologia komunikacji
• Technologie komunikacyjne w pracy tłumacza
• Komunikacja w biznesie
• Warsztaty komunikacji międzykulturowej
• Tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych
• Tłumaczenia ustne
• Kierunki współczesnej lingwistyki
• Kultura języka polskiego
Wykłady eksperckie:
• Elementy zarządzania
• Elementy nauk technicznych

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone