Logo of Silesian University of Technology

MgrPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)

Czesne 1 300 € za semestr

Tuition fee (1300€) for 1st semester (1100€) for each subsequent semester

Wpisowe 18 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Przegląd

Stacjonarne studia jednolite magisterskie:
„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z aktualnymi przepisami nadają pełne kwalifikacje do pracy nauczycielskiej i opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych na I etapie edukacyjnym, jednocześnie wyposażając w kompetencje merytoryczne i metodyczne do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.
Język studiów: język polski.
Wybrane zajęcia odbywają się po angielsku.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2021
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Początek przyjmowania zgłoszeń
19 maj 2021
Termin wstępny
1 lip 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Termin końcowy zgłoszenia
18 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone