Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Rok akademicki trwa od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku i obejmuje:

semestr zimowy, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 04.10.2021 r. (tydzień parzysty) – 01.02.2022 r.

– wakacje zimowe 23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa 02.02.2022 r. – 13.02.2022 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa 14.02.2022 r. – 20.02.2022 r.

– przerwa międzysemestralna 21.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2022 r.

semestr letni, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 01.03.2022 r. (tydzień nieparzysty) – 27.06.2022 r.

– wakacje wiosenne 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

– sesja egzaminacyjna letnia 28.06.2022 r. – 10.07.2022 r.

– wakacje letnie wraz z praktykami 11.07.2022 r. – 04.09.2022 r.

– sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa 05.09.2022 r. – 18.09.2022 r.

– przerwa międzysemestralna 19.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2022 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1) w semestrze zimowym - 1 i 11 listopada 2021 r., 6 stycznia 2022 r.,

2) w semestrze letnim - 1 i 3 maja 2022 r., 5 i 16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1) w semestrze zimowym:

 a) 1 października 2021 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,

 b) 12 listopada 2021 r. – Dzień Rektorski,

 c) 7 stycznia 2022 r. – Dzień Rektorski,

 2)

 a) 2 maja 2022 r. – Dzień Rektorski,

 b) 11 maja 2022 r. - Dzień Sportu,

 c) 13 maja 2022 r. - Igry Studenckie

 d) 17 czerwca 2022 r. - Dzień Rektorski