Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Rok akademicki trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje:

semestr zimowy, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) – 29.01.2020 r.

w dniu 21.01.2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego

w dniu 23.01.2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego

– wakacje zimowe 21.12.2019 r. – 01.01.2020 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa 30.01.2020 r. – 09.02.2020 r.

– przerwa międzysemestralna 17.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

– sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa 10.02.2020 r. – 16.02.2020 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2020 r.

semestr letni, w tym:

– zajęcia dydaktyczne 24.02.2020 r. (tydzień nieparzysty) – 21.06.2020 r.

w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego

w dniu 16.06.2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego

w dniu 17.06.2019 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego

– wakacje wiosenne 9.04.2020 r. – 15.04.2020 r.

– sesja egzaminacyjna letnia 22.06.2020 r. – 05.07.2020 r.

– wakacje letnie wraz z praktykami 06.07.2020 r. – 06.09.2020 r.

– sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa 7.09.2020 r. – 20.09.2020 r.

– przerwa międzysemestralna 21.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2019 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2019 r., 6 stycznia 2020 r., 1, 3, 31 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 października 2019 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,

2 maja 2020 r. – Dzień Rektorski,

13 maja 2020 r. – Dzień Sportu,

17 maja 2019 r. – Igry Studenckie,

25 maja 2020 r. – Dzień Rektorski