Politechnika Śląska

Witamy w Politechnice Śląskiej, miejscu, które kształci ludzi skukcesu. Prawie 10% top-menedżerów w Polsce ukończyło naszą uczelnię. Ponadto absolwenci Politechniki Śląskiej otrzymują najwyższe wynagrodzenia w regionie Aglomeracji Śląskiej oraz czwarte najwyższe w Polsce. W ostatnim czasie zajęliśmy również czwarte miejsce w rankingu uczelni, której absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W 18 jednostkach – 13 wydziałach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Instytucie Fizyki i trzech centrach naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej – prowadzone są obecnie 85 kierunki studiów i ponad 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego w strukturze uczelni znajdują się dwa centra naukowo-dydaktyczne – w Rybniku i docelowo w Sosnowcu-Maczkach, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad  20 tys. studentów, w tym ok. 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w ramach szkoły doktorskiej oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na trzynastu wydziałach oraz w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji oraz prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw.

Dołącz do nas już dziś. Twoja przyszłość zaczyna się dziś!