Certyfikaty językowe

Kandydat musi złożyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

  • dyplom międzynarodowej matury, 
  • dyplom europejskiej matury, 
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był język angielski, 
  • Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2, zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego: nauka, nauczanie, ocena (CEFR)”. Pełna lista dopuszczalnych certyfikatów wraz z punktacją jest dostępna TUTAJ

Osoby, których językiem ojczystym jest język angielski nie muszą przedstawiać dodatkowych certyfikatów.