Fakty i liczby

Politechnika Śląska w liczbach

1 – 1 miejsce spośród wszytskich uniwersytetów na Górnym Śląsku, ze względu na wysokość przeciętnego wynagrodzenia otrzymywanego przez absolwentów Politechniki Śląskiej   (Sedlak & Sedlak)

2 – 2 miejsce spośród wszystkich uniwersytetów w Polsce kształcących najlepszych menadżerów (‘Rzeczpospolita’)

4 – 4 miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych, pod względem najbardziej pożądanych absolwentów przez pracodawców (’Wprost’)

6 – 6 miejsce spośród wszystkich Technicznych Uczelni Wyższych w Polsce  (‘Perspektywy’)

13 wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych,Instytut Fizyki oraz trzy Centra Dydaktyczne 

26  organizacji studenckich

31 sekcji sportowych

85 kierunków kształcenia

497 profesorów i doktorów habilitowanych

151 studenckich stowarzyszeń naukowych

218 międzynarodowych uczelni partnerskich

618 doktorantów 

1637 nauczycieli akademickich

2968 miejsc w akademikach