Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej – wzór

Strona pierwsza:

1) imię i nazwisko kandydata,

2) proponowany tytuł rozprawy doktorskiej,

3) dyscyplina (a w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej – dyscypliny), w której będzie przygotowywana rozprawa doktorska,

4) zakres tematyczny rozprawy doktorskiej, w tym określenie problemu badawczego,


strona druga:

6) zakres wymaganych do przeprowadzenia badań naukowych.


Objętość wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej – 2 strony.

Wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej kandydat przygotowuje w języku polskim lub angielskim.


Link: https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/06/wstepna_koncepcja_rozprawy_doktorskiej.doc