Nabór dodatkowy (Additional Intake)

Ogłasza się nabór dodatkowy, poza limitem miejsc w rekrutacji 2020/21, na jedno stanowisko doktoranta we Wspólnej Szkole Doktorskiej, do następującego tematu projektu doktorskiego:

  1. Druk 3D gradientowych skafoldów hybrydowych o właściwościach bio-instruktywnych dla  międzyfazowej inżynierii tkankowej 

  • Typ: Wspólna Szkoła Doktorska
  • Dyscyplina naukowa: Inżynieria Biomedyczna 
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Marek Łos (marek.los@polsl.pl)
  • Podmiot zatrudniający doktoranta: zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN Opus.

Wszystkie informacje dotyczące naboru dodatkowego znajdują się na stronie rekrutacji: https://rekrutacja.polsl.pl/szkola_doktorska/      . 

  • Aplikacje należy składać w postaci elektronicznej  przez system rekrutacyjny https://apply.polsl.pl w terminie od 11.01.2021 do 10.02.2021
  • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 15.02.2021 do 18.02.2021

Zasady rekrutacji określone są w zakładce „Kryteria przyjęć”. 

Kandydaci składają dokumenty w postaci elektronicznej, zgodnie z wykazem zamieszczonym w  zakładce „Wymagane dokumenty”.