Stypendium "Solidarni z Białorusią"

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

NAWA wraz z KRASP będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”.

W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-bialorusia-stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli

„Solidarni ze studentami”  

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZELNI KRASP

– Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

– Politechniki Lubelskiej

– Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

– Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

– Politechniki Koszalińskiej

– Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

– Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

– Uniwersytetu Opolskiego

– Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

– Politechniki Łódzkiej

– Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

– Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

– Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

– Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

– Akademii Pomorskiej w Słupsku

– Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

– Uniwersytetu w Białymstoku

– Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

– Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

– Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

– Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

– Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

– Politechniki Gdańskiej

– Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

– Uniwersytetu Szczecińskiego

Politechniki Śląskiej

– Uniwersytetu Łódzkiego

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

– SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

– Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

– Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

– Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Collegium Civitas

– Politechniki Białostockiej

– Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

– Akademii Ignatianum w Krakowie

– Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

– Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

– Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

– Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

– Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

– Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

– Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego

– Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

– Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

– Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

– Politechniki Świętokrzyskiej

– Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

– Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

– Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

– Politechnika Warszawska

– Politechnika Częstochowska

– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

– Politechnika Poznańska

– Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

– Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

– Gdański Uniwersytet Medyczny


Źródło: https://www.krasp.org.pl/pl

zdjęcie NAWA