Doktorat wdrożeniowy - harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 w Programie „Doktorat wdrożeniowy”

Druga połowa lipca  - Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów (po uzyskaniu z MNiSW decyzji w sprawie złożonych wniosków.

31.08.2020  (godz. 23:59, CET) Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów. 

Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji.

31.08.2020  – 03.09.2020 Weryfikacja dokumentów kandydatów. 

03.09.2020  – 17.09.2020 Rozmowy kwalifikacyjne. Składanie wymaganych dokumentów w postaci papierowej w Sekretariacie szkoły Doktorów. 

18.09.2020 (godz. 12.00, CET) Ogłoszenie listy osób przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.