Skip to content High contrast mode

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021

29.06.2020  (godz. 12:00, CET) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów. 

03.09.2020  (godz. 23:59, CET) Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.  Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji. 

04.09.2020  – 08.09.2020 Weryfikacja dokumentów kandydatów. 

09.09.2020  – 24.09.2020 Rozmowy kwalifikacyjne. Składanie wymaganych dokumentów w postaci papierowej w Sekretariacie szkoły Doktorów. 

28.09.2020 (godz. 12.00, CET) Ogłoszenie listy osób przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.