Skip to content High contrast mode

Harmonogram rekrutacji i egzaminów wstępnych


- 01.07.2019 (12:00, CET) Otwarcie rekrutacji.

- 02.09.2019 Zakończenie rekrutacji.

                       Ostateczny termin złożenia dokumentów.

- 03.09.2019 –08.09.2019 Ocena kwalifikacji i dostarczonych dokumentów.

- 09.09.2019 –18.09.2019 Egzaminy wstępne (ustne). Daty i miejsca egzaminów wstępnych zostaną opublikowane.

- 19.09.2019 (15:00, CET) Wyniki egzaminów wstępnych.

- 20.09.2019 (12:00, CET) Ostateczna lista osób przyjętych.


Harmonogram dotyczy również doktoratów wdrożeniowych.