Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

28.06.2021  (godz. 12:00, CET) Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej. 

03.09.2021  (godz. 23:59, CET) Zakończenie przyjmowania dokumentów w ramach procedury rekrutacyjnej. Zamknięcie elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

04.09.2021  – 09.09.2021 Weryfikacja wniosków zgłoszonych w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. 

10.09.2021  – 28.09.2021 Rozmowy kwalifikacyjne (ustne). Składanie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Szkoły Doktorów. 

30.09.2021 (godz. 12.00, CET) Ogłoszenie listy przyjętych doktorantów.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowej rekrutacji. Harmonogram dodatkowej rekrutacji zostanie ogłoszony oddzielnie.