Skip to content High contrast mode

Politechnika Śląska organizuje studia w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Szkoła ma na celu promowanie i wdrażanie obszarów badawczych określonych w strategii rozwoju Uczelni. Studia przygotowują studentów do osiągnięcia wysokiego stopnia specjalizacji i wiedzy w wybranej dyscyplinie naukowej.

Wspólna Szkoła Doktorska oferuje interdyscyplinarną edukację obejmującą szeroki zakres dyscyplin naukowych (Tematy pracy doktorskiej). Czas trwania programu studiów wynosi 4 lata w pełnym wymiarze godzin. Każdy doktorant otrzymuje stypendium bez pobierania opłat za naukę.

Wybór potencjalnych doktorantów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się poprzez coroczne otwarte konkursy w formie egzaminów wstępnych (Kalendarz zapisów). Elektroniczna rejestracja kandydatów odbywa sie poprzez platformę internetową (https://apply.polsl.pl    ). Informacje na temat procedury przyjmowania (Jak złożyć wniosek) i wymagania wstępne (wymagane dokumenty) są przedstawione na stronie internetowej Szkoły.