Skip to content High contrast mode

1. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 4/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 stycznia 2020 r.  

w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.

2. Rekrutacja jest prowadzona od 29 czerwca 2020 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.

3. Rejestracja kandydatów i składanie wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego DreamApply.

4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin naukowych we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne (od 22.06.2020r.) na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat wybiera temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować.

5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat, w celu omówienia szczegółów realizacji projektu oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w obecnej sytuacji związanej z epidemią lub w przypadku kandydatów-cudzoziemców), rozmowa kwalifikacyjna odbywa się poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.


W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Katarzyna.Samsonowicz@polsl.pl