Stypendium projakościowe dla najlepszych studentów zagranicznych

STYPENDIUM

Stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia.

Politechnika Śląska oferuje stypendium dla swoich najlepszych studentów cudzoziemców pierwszego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


Stypendium to jest dostępne dla studentów na pierwszym lub drugim cyklu kształcenia, tj. dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

https://www.polsl.pl/rn3-dwz/konkurs-na-stypendium/