Stypendium projakościowe dla najlepszych studentów spoza UE

STYPENDIUM

Stypendium dla najlepszych studentów Politechniki Śląskiej pochodzących z krajów spoza UE w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza jest adresowane do studentów Politechniki Śląskiej na wszystkich trzech cyklach studiów : licencjackich, magisterskich i doktorantów.

Zachęcamy naszych wybitnych studentów rozpoczynających studia na PŚ do aplikowania!

polsl.pl/..4%85dzenie%20196_2020,%20PL.pdf https://www.polsl.pl/rn3-dwz/konkurs-na-stypendium/ 

(Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 196/2020 z dnia 17 września 2020 r.)