Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,700.00 per semester

Tuition fee (1700€) for 1st semester (1600€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Górnictwo i geologia inżynierska to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji oraz dająca podstawy naukowe do działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, technologii informatycznych, nowożytnego języka obcego oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować prace badawcze oraz innowacyjne roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności górniczej na środowisko. Mają podstawowe przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Potrafią rozwiązywać problemy naukowe i inżynierskie, posiadają umiejętność pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi.

Programme structure

1. Obszar wiedzy: „Obszar Nauk Technicznych”.
2. Dziedzina nauki: „Dziedzina Nauk Technicznych”.
3. Dyscyplina naukowa: „Górnictwo i Geologia Inżynierska”.
4. Specjalności doktoryzowania: „Aerologia górnicza”, Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie, Budownictwo podziemne, Elektrotechnika, automatyka i telekomunikacja w górnictwie, Geofizyka górnicza, Geologia kopalniana, Geometryzacja złóż i szacowanie zasobów, Gospodarka surowcami mineralnymi, Maszyny i technologie przeróbki kopalin stałych, Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze, „Mechanika skał i górotworu, Ochrona terenów górniczych, Organizacja i ekonomika górnictwa, Projektowanie górnicze, Sozologia górnicza, Technologie eksploatacji złóż, Transport kopalniany, Gospodarka zasobami naturalnymi i alternatywne nośniki energii, Górnictwo odkrywkowe, „Geoturystyka, Technologie czystego węgla.
5. Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych.
6. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.
7. Ramowy plan studiów doktoranckich na wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z dyscypliny „Górnictwo i Geologia Inżynierska”:
− łączna liczba punktów ECTS – 45 pkt.,
− wymiar zajęć fakultatywnych – 227 godzin (25 pkt. ECTS),
− zajęcia fakultatywne przygotowujące doktoranta do pracy zawodowej o charakterze badawczym lub naukowo – badawczym – 12 pkt. ECTS,
− zajęcia fakultatywne przygotowujące doktoranta do pracy zawodowej o charakterze nauczyciela akademickiego – 13 pkt.,
− praktyka zawodowa – min. 10 godzin dydaktycznych rocznie.

Career opportunities

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w uczelniach akademickich, jednostkach naukowo – badawczych i badawczo – rozwojowych, biurach projektów, przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki i administracji, w których występują zagadnienia z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej.

Apply now!
Application start
May 7, 2019
Application deadline
Jul 8, 2019 23:59
Europe/Warsaw time

Application deadlines apply to citizens of: United States