Tuition fee €900 per semester

Tuition fee (900€) for 1st semester (800€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..aly/ROZ/Strony/zarzadzanie.aspx 

Overview

Analityka biznesowa to kierunek, który w unikatowy sposób łączy:
• znajomość nowoczesnych metod ilościowych (wnioskowania i modelowania statystycznego, metod optymalizacyjnych, algorytmów drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),
• umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data) oraz modelowania i symulowania procesów w organizacjach,
• praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.
Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC) i był konsultowany z przedstawicielami firmy IBM oraz UM Zabrze.

Programme structure

Program studiów przewiduje m.in.:
• kilkaset godzin zajęć komputerowych,
• pracę z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy i wizualizacji danych,
• liczne projekty indywidualne i zespołowe.
Na kierunku oferowane są dwie specjalności:
• analiza danych i procesów gospodarczych (w programie specjalności m.in.: analiza danych rynkowych, symulacja procesów społeczno-ekonomicznych, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analityka procesów biznesowych),
• analiza danych finansowych (w programie specjalności m.in.: matematyka finansowa, analiza techniczna i fundamentalna, rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansowym, prognozowanie szeregów finansowych).
Ponadto studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając przedmioty fakultatywne. Do wyboru m.in.:
• komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu,
• rynek instrumentów pochodnych,
• inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
• teoria gier.

Career opportunities

Na kierunku kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analizy danych oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafi:
• pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane i przekształcać je w informacje,
• wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• analizować przebieg i efekty procesów biznesowych,
• przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie,
• analizować ryzyko działań biznesowych, wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
• wspomagać przeprowadzanie audytów biznesowych,
• tworzyć raporty i wizualizacje danych,
• prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.
Zdobyta przez absolwenta wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki znajduje wykorzystanie w każdej organizacji działającej w gospodarce, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze instytucji finansowych oraz publicznych, w szczególności:
• w działach analiz biznesowych,
• w działach informatycznych,
• w działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
• w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
• w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
• w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Specjalności:
• Analiza danych i procesów gospodarczych
• Analiza danych finansowych

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States