Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia na kierunku energetyka przygotowują wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budowy oraz eksploatacji układów wytwarzania energii, ciepła i chłodu, a także w obszarze budowy, eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Technologie informacyjne
Fizyka
Chemia
Grafika inżynierska

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Informatyczne podstawy projektowania
Mechanika techniczna
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy metrologii i techniki eksperymentu
Maszyny energetyczne
Wytrzymałość materiałów
CAD
Maszyny elektryczne
Ochrona środowiska w energetyce
Podstawy konstrukcji maszyn
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
Termodynamika techniczna
Mechanika płynów
Technologie maszyn energetycznych
Przesyłanie energii elektrycznej
Termiczna utylizacja odpadów
Podstawy automatyki
Transport ciepła i masy
Eksploatacja instalacji energetycznych
Gospodarka energetyczna
Inżynieria finansowa w energetyce
Odnawialne źródła energii
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE*
Pomiary wielkości energetycznych
Energetyka gazowa
Czyste technologie energetyczne
Podstawy energetyki komunalnej
Paliwa i ich spalanie
Energetyczne zaopatrzenie budynków
Inżynieria gazownictwa
Zasady projektowania układów energetycznych
Pomiary w energetyce
Kotły i urządzenia kotłowe
Silniki przepływowe i sprężarki
Układy pompowe i napędy hydrauliczne
Nowoczesne technologie energetyczne
Niezawodność i bezpieczeństwo technologii
Technologie oczyszczania spalin
Modelowanie procesów energetycznych
Modernizacja maszyn i urządzeń energetycznych
Wspomaganie decyzji modernizacyjnych
Transport hydrauliczny i pneumatyczny
Elektroenergetyka
Elektrociepłownie i ciepłownie
Modelowanie systemów energetycznych
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
Chłodnictwo i klimatyzacja
Silniki cieplne i sprężarki
Niezawodność i bezpieczeństwo technologii
Rozproszone źródła energii
Proekologiczne modernizacje w energetyce
Wspomaganie decyzji modernizacyjnych
Podstawy energetyki jądrowej

Career opportunities

Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczych, biurach konstrukcyjnych, firmach konsultingowych, a także w przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń.

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States