Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Overview

W nowoczesnych firmach produkcyjno-usługowych w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest interdyscyplinarna, praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych. Inżynier automatyk musi nabyć umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych. Inżynierów o takich umiejętnościach kształci się na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Programme structure

W trakcie studiów studenci uzyskują przygotowanie do :
• eksploatacji systemów automatyki maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle wydobywczym,
• doboru elementów i układów sterowania automatycznego, z uwzględnieniem ich zasilania i bezpiecznego użytkowania,
• doboru czujników i elementów torów pomiarowych, sprzęgania sterowników przemysłowych z elementami wykonawczymi,
• programowania sterowników przemysłowych, użytkowania i rekonfiguracji sieci komputerowych i sieci przemysłowych,
• praktycznego wykorzystania profesjonalnego oprogramowania z zakresu automatyki i grafiki komputerowej,
• eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i systemów sterowania bezprzewodowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym,
• eksploatacji systemów automatyzacji i kontroli produkcji z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie automatyki i informatyki przemysłowej.

Career opportunities

Miejscem zatrudnienia absolwentów studiów I stopnia kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa są zakłady przemysłowe, firmy usługowe (w tym firmy informatyczne) zajmujące się oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w zakresie automatyki i informatyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci posiadają również odpowiednie kwalifikacje, aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States