Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,300 per semester

Tuition fee (1300€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RKP/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Nauka języka hiszpańskiego zaczyna się od podstaw. Po ukończeniu I semestru studenci wybierają specjalizację nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową (uruchomiona zostaje jedna ze specjalizacji w zależności od preferencji studentów). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych. Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów hiszpańskiego obszaru językowego. W czasie trzyletniej nauki w kolegium studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze. W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.

Programme structure

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych
Gramatyka opisowa
Wstęp do językoznawstwa
Językoznawstwo stosowane
Wstęp do literaturoznawstwa
Historia literatury obszaru językowego
Interpretacje współczesnej literatury obszaru językowego
Historia krajów obszaru językowego
Realioznawstwo
Kultura i media obszaru językowego
Praktyczna nauka drugiego języka obcego – lektorat

Dla specjalizacji nauczycielskiej:

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna
Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
Podstawy dydaktyki
Metodyka przedmiotowa na etapie przedszkolnym i szkolnym
Techniki emisji głosu
Podstawy BHP

Dla specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej

Teoria i praktyka komunikacji
Podstawy ekonomii
Teoria reklamy i marketing
Korespondencja handlowa
Język specjalistyczny
Komunikacja w biznesie
Teoria i praktyka przekładu
Podstawy tłumaczenia specjalistycznego
Tłumaczenie specjalistyczne

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States