Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,300.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Nauka języka francuskiego zaczyna się od podstaw. Po ukończeniu I semestru studenci wybierają specjalizację nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową (uruchomiona zostaje jedna ze specjalizacji w zależności od preferencji studentów). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych. Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów francuskiego obszaru językowego. W czasie trzyletniej nauki w kolegium studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze. W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.

Programme structure

Praktyczna nauka języka francuskiego
Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych
Gramatyka opisowa
Wstęp do językoznawstwa
Językoznawstwo stosowane
Wstęp do literaturoznawstwa
Historia literatury obszaru językowego
Interpretacje współczesnej literatury obszaru językowego
Historia krajów obszaru językowego
Realioznawstwo
Kultura i media obszaru językowego
Praktyczna nauka drugiego języka obcego – lektorat

Dla specjalizacji nauczycielskiej:

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna
Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
Podstawy dydaktyki
Metodyka przedmiotowa na etapie przedszkolnym i szkolnym
Techniki emisji głosu
Podstawy BHP

Dla specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej

Teoria i praktyka komunikacji
Podstawy ekonomii
Teoria reklamy i marketing
Korespondencja handlowa
Język specjalistyczny
Komunikacja w biznesie
Teoria i praktyka przekładu
Podstawy tłumaczenia specjalistycznego
Tłumaczenie specjalistyczne

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 9, 2019
Application deadline
Jul 1, 2019 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States