Skip to content High contrast mode

BAZarządzanie (niestacjonarne)

Tuition fee €850.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/..aly/ROZ/Strony/zarzadzanie.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menedżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy.

Specjalności:
-zarządzanie przedsiębiorstwem – audytor biznesowy
-zarządzanie przedsiębiorstwem – analityk rynków przemysłowych i usług

Apply now!
Application start
May 7, 2019
Application deadline
Jul 8, 2019 23:59
Europe/Warsaw time

Application deadlines apply to citizens of: United States