Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,100.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki może pracować jako pedagog specjalny w przedszkolu i szkole podstawowej dla niesłyszących, a także jako nauczyciel informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z wadą słuchu, w internatach i świetlicach ośrodków szkolno-wychowawczych dla niesłyszących oraz jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne.
 
Absolwent specjalności terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka jest przygotowany do pracy w zespołach wczesnego wspomagania, organizowanych w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych i pomocowych, posiada również umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych w placówkach edukacyjnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną zyskuje przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nabywa umiejętności wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością na wyżej wymienionych etapach edukacyjnych.  
 
Specjalności:
edukacja wczesnoszkolna i wychowalnie przedszkolne w z pedagogiką specjalnąpedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogikiterapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Jul 15, 2017 23:59 (GMT)
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States