Skip to content High contrast mode

BScNanotechnologia i technologie procesów materiałowych (tryb niestacjonarny (zaoczny))

Tuition fee €1,600.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

mt.polsl.pl/../glowne-kierunki-ksztalcenia 

Overview

Absolwenci uzyskują zaawansowaną wiedzę obejmującą inżynierię materiałową, mechanikę, budowę i eksploatację maszyn w synergii z informatyka oraz elektroniką. Jest ona niezbędna do pracy w zespołach w zakresie projektowania maszyn, urządzeń oraz systemów nanostrukturalnych. Posiadają również wiedzę z zakresu gromadzenia danych i przetwarzania informacji, statystycznych metod planowania eksperymentów, technologii procesów materiałowych, metod badania własności materiałów i badań strukturalnych z wykorzystaniem najnowszych technik analizy i obserwacji mikroskopowych, a także rentgenografii i spektroskopii oraz dostępnych systemów komputerowego wspomagania projektowania i badań.
Absolwenci wykazują umiejętności projektowania, modelowania i stosowania materiałów nanostrukturalnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracy na stanowisku technologa.
 
Profile kształcenia:
nanotechnologia
badania materiałoznawcze

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Jul 15, 2017 23:59 (GMT)
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States