Skip to content High contrast mode

MScNanotechnologia i technologie procesów materiałowych (niestacjonarne)

Tuition fee €1,600.00 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

mt.polsl.pl/../glowne-kierunki-ksztalcenia 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a także ich technologii wytwarzania. Uzyskują również interdyscyplinarną wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzeń stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwości jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki Świata, Europy i Polski.
Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, niemal wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych między innymi z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.
Mogą oni znaleźć zatrudnienie w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielna działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.
 
Specjalności:
badania materiałów nanostrukturalnych;
inżynieria stomatologiczna;
inżynieria warstw i powłok nanostrukturalnych;
inżynieria materiałów nanostrukturalnych;
technologie procesów materiałowych;
inżynieria materiałów fotowoltaicznych;
nanostrukturalne materiały polimerowe;
nanostrukturalne materiały kompozytowe

Apply now! Fall semester 2018/19
Application start
May 7, 2018
Application deadline
Jul 8, 2018 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States