Skip to content High contrast mode

MScMechanika i budowa maszyn (tryb niestacjonarny (zaoczny))

Tuition fee €1,600.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

polsl.pl/Wydzialy/RMT/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich, technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Absolwenci potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jak również zarządzania procesem projektowym. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania Środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem eksploatacją maszyn, np. w biurach konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Specjalności:
modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych;
obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn;
projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych;
projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych;
inżynieria materiałów metalowych;
komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych;
przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych;
technologie spawalnicze;
technologie odlewnicze;
projektowanie i eksploatacja maszyn

Apply now! Fall semester 2018/19
Application start
May 4, 2018
Application deadline
Jul 16, 2018 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States