Skip to content High contrast mode

BScInformatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Tuition fee €1,100.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

mt.polsl.pl/../glowne-kierunki-ksztalcenia 

Overview

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedze z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, a także technik multimedialnych i komputerowej nauki o materiałach. Posiadają również wiedzę z zakresu fizyki, chemii, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii wytwarzania i materiałowej wraz z metodami kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, a także doboru materiałów inżynierskich do zastosowania w różnych produktach.
Absolwenci są przygotowani do twórczej aktywności w zakresie programowania informatycznego i kierowania zespołami programistycznymi, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich.
 
Profile kształcenia:
komputerowe wspomaganie procesów materiałowychprojektowanie materiałowe

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Jul 15, 2017 23:59 (GMT)
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States