Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

 
Studenci zdobędą wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi, wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń wynikających z ich zużycia oraz pozyskają umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych. Poznają podstaw gospodarki strumieniami odpadów powstających w różnych gałęziach gospodarki oraz zdobędą wiedzę w zakresie procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ oraz nabędą umiejętności pozwalających na tworzenie nowych technologii i produktów. Istotnym elementem kształcenie będzie również rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w zakresie monitoringu środowiska.

Programme structure

Główne przedmioty kierunkowe
Światowe zasoby surowcowe
Informatyczne narzędzia inżynierskie
Biochemia
Mikrobiologia
Wymiana ciepła i masy
Mechanika płynów
Biopaliwa
Rośliny energetyczne
Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego
Nauka o materiałach
Termodynamika
Gospodarka odpadami
Inżynieria procesowa
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Ochrona własności intelektualnej
Bioodzysk surowców
Techniki spalania paliw i odpadów
Planowanie i procedury biznesowe
Ocena wpływu na środowisko w pełnym cyklu życia – LCA (angielski)
Recykling odpadów
Odnowa wody/ Renewal of water
Odzysk wody i innych surowców ze ścieków
Moduł obieralny 1: Techniczna przedsiębiorczość
Moduł obieralny 2: Najlepsze dostępne techniki dla GOZ
Moduł obieralny 3: Procesy jednostkowe w GOZ
Moduł obieralny 4: Dobra praktyka inżynierska
Efektywność finansowa przedsięwzięć
Odnawialne źródła energii
Energetyka rozproszona i systemy prosumencie
Energia z odpadów
Przedmiot obieralny 1: Gospodarka energią w budynkach
Przedmioty obieralne 2: Lokalne gospodarowanie wodą
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Magazynowanie energii
Ochrona powietrza
Przedmiot obieralny 3: Aktualne trendy w GOZ
Projekt inżynierski

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States