Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują wykwalifikowaną kadrę inżynierską do rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych. Zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej o wykorzystaniu mikroorganizmów do remediacji środowiska, projektowania nowych technologii z zastosowaniem procesów biotechnologicznych do pozyskiwania i odzysku surowców oraz do produkcji biopaliw.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Fizyka i biofizyka
Chemia ogólna
Mikrobiologia ogólna
Ochrona środowiska
Biologia molekularna i genetyka ogólna
Monitoring środowiska
Ergonomia i BHP
Chemia organiczna
Mechanika płynów
Biochemia
Chemia fizyczna
Informatyka
Biologia komórki i inżynieria genetyczna
Biostatystyka i biometria
Metody biotechnologii w ochronie środowiska
Applied molecular biology
Podstawy biotechnologii
Inżynieria bioprocesowa
Mikrobiologia przemysłowa
Podstawy aparatury i inżynieria procesowa
Enzymologia
Grafika inżynierska

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Procesy cieplnoprzepływowe w biotechnologii
Organic chemistry II
Metody pomiarów fizyko-chemicznych
Modelowanie biosystemów
Technologia informacyjna
Współczesna analityka instrumentalna
Mikrobiologiczne i biochemiczne podstawy produkcji i odzysku surowców
Biotechnologiczne metody odzyskiwania energii i surowców
Biotechnologiczne źródła energii
Biopaliwa III generacji
Technologie pozyskiwania polimerów komórkowych i innych substancji produkowanych przez komórki
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
Przetwarzanie biomasy roślinnej
Energetycznie wydajne procesy biotechnologiczne
Projektowanie instalacji technologicznych
Analizy środowiskowe
Bezpieczeństwo wody i żywności
Kultury tkankowe zwierzęce i roślinne
Biotechnologia ścieków
Oczyszczanie gazów
Biotechnologia odpadów
Bioremediacja gruntów
Biomonitoring i ekotoksykologia
Procesy membranowe w biotechnologii
Oddziaływania organizmów żywych ze środowiskiem

Career opportunities

Absolwent zostaje wykwalifikowanym specjalistą z zakresu technik analitycznych, służących do badań fizyko-chemicznych oraz analiz mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków ochrony roślin itp.), próbek środowiskowych (wody, gleby, ścieków). Jest również przygotowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States