Skip to content High contrast mode

MScInżynieria biomedyczna (niestacjonarne)

Tuition fee €1,600.00 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/../RIB/Documents/WIB_Promocja.pdf 

Overview

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, w szczególności biomechatroniki i materiałów medycznych w wybranych specjalizowanych dziedzinach inżynierii biomedycznej, modelowania w środowiskach typu MES oraz procedur oceny jakości wyrobów medycznych. W planie studiów znajdują się również elementy informatyki, elektroniki i telematyki medycznej oraz zagadnienia inżynierii tkankowej i genetycznej.
Potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie, opracowywać założenia funkcjonalne i techniczne a następnie rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji wraz z elementami certyfikacji wyrobów medycznych, w procesie wdrażania prototypów do produkcji.
Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej, zespołowej pracy w środowisku interdyscyplinarnym, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę i sport. Mogą zostać zatrudnieni w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i wyrobów medycznych. Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej. .
Specjalności:
projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych; informatyka w medycynie

Apply now! Spring semester 2018/19
Application deadline
Jan 20, 2019 23:59
Europe/Warsaw time
Application period has ended
Studies commence
Feb 25, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States