Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

Problemy praktyczne w zakresie dostosowania rozwiązań legislacyjnych, certyfikacji wyrobów i maszyn stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz procedur przetargowych w świetle Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States