Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria chemiczna i procesowa

Tuition fee €1,700 per semester

Tuition fee (1700€) for 1st semester (1450€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/..y/RCh/RCh3/Strony/Kandydat.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Potrafią prowadzić zaawansowane badania doświadczalne, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych.
Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do projektowania aparatury chemicznej, w szczególności aparatury ochrony środowiska, projektowania, prowadzenia i modernizacji procesów technologicznych, wdrażania procesów i produktów do praktyki. Mogą pracować w firmach inżynierskich – wykonawczych oraz projektowych, ośrodkach technologicznych, a także w zakładach przemysłu chemicznego, pokrewnych przemysłów przetwórczych i w specjalistycznych firmach handlowych.
Specjalności:
inżynieria chemiczna, aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska

Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States