Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria chemiczna i procesowa

Tuition fee €1,700 per semester

Tuition fee (1700€) for 1st semester (1450€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/..y/RCh/RCh3/Strony/Kandydat.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Potrafią prowadzić zaawansowane badania doświadczalne, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych.
Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do projektowania aparatury chemicznej, w szczególności aparatury ochrony środowiska, projektowania, prowadzenia i modernizacji procesów technologicznych, wdrażania procesów i produktów do praktyki. Mogą pracować w firmach inżynierskich – wykonawczych oraz projektowych, ośrodkach technologicznych, a także w zakładach przemysłu chemicznego, pokrewnych przemysłów przetwórczych i w specjalistycznych firmach handlowych.
Specjalności:
inżynieria chemiczna, aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States