Skip to content High contrast mode
Tuition fee €2,100 per semester

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time

Overview

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej. Ponadto otrzymują specjalistyczną wiedzę z pogranicza budownictwa oraz górnictwa i geologii inżynierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć inżynierskich dotyczących podziemnej infrastruktury budowlanej. Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych oraz na terenach górniczych, a także do planowania utrzymania obiektów budowlanych na terenach górniczych. Potrafią projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe. Mogą również kierować pracami budowlanymi. Absolwenci są także przygotowani do nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz do realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States