Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz do oceny stanu tego skażenia. Potrafią oceniać stan czystości atmosfery i interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
 
Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w inspektoratach ochrony środowiska, ośrodkach badań i kształtowania środowiska, laboratoriach badawczych, laboratoriach przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, sanepidach i wydziałach ochrony środowiska urzędów różnych szczebli administracji samorządowej. Znajdą również pracę w instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko, monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz projektujących systemy ochrony wód i gleby.
Specjalności: ekotoksykologia i biomonitoring; ochrona środowiska w energetyce;

Apply now! Spring semester 2020/21
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Jan 27, 2021
Application deadline
Feb 14, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

This intake is open only for Candidates with visa or for those who live in Poland

Studies commence
Feb 24, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Mar 1, 2021
Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Jan 27, 2021
Application deadline
Feb 14, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

This intake is open only for Candidates with visa or for those who live in Poland

Studies commence
Feb 24, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States