Logo of Silesian University of Technology

BScInformatyka (profil praktyczny) (niestacjonarne)

Tuition fee €2,100 per semester

Tuition fee (2100€) for 1st semester (2000€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ms.polsl.pl/aktualnosci.php?news=29&wid=6 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce
i gospodarce. Poza przygotowaniem informatycznym, posiadają także przygotowanie matematyczne
i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
Podczas studiów na kierunku informatyka, Student wybrać można jedną ze specjalności:
• Multimedia,
• Programowanie Internetu,
• Przetwarzanie i ochrona informacji,
• Programowanie aplikacji mobilnych,
• Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

Programme structure

Program studiów obejmuje następujące moduły:
• Blok przedmiotów matematycznych (algebra, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka)
• Programowanie (programowanie, języki skryptowe, programowanie obiektowe i graficzne)
• Podstawy informatyki (wprowadzenie do informatyki, informacja i kompresja danych)
• Systemy komputerowe i sieci (systemy operacyjne, sieci komputerowe i Internet, zarządzanie systemami informatycznymi)
• Wybrane działy informatyki (bazy danych, Systemy sztucznej inteligencji, inżynieria oprogramowania)
• Blok przedmiotów ograniczonego wyboru w j. angielskim oraz polskim
• Blok przedmiotów specjalnościowych
• Blok przedmiotów swobodnego wyboru

Career opportunities

Absolwent kierunku informatyka:
• może zostać zatrudniony w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane,
• jest przygotowany do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach,
• znajdzie pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych
i fotograficznych,
• może tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe,
• ma podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• jest dobrze przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States